تاثیر کار خیر بر آرامش روان

شاید بیان این نکته کمی جالب باشد اما با انجام کار خیر، علاوه ‌بر بهره بردن از پاداش اخروی، شما از مزایای دنیوی نیز بهره‌مند می‌شوید. در دین و آئین ما همواره به این نکته اذعان شده که انجام کار خیر تاثیرات مثبتی در زندگی ما دارد. علاوه ‌بر دستورات دین و آیینی که از … ادامه