گزارش تهیه مسکن درشعف

گزارش تصویری از تهیه مسکن درشعف : مسکن یعنی محل سکون و آرامش، اما وقتی فقر، آن را برای خانواده ای دو نفره، یک مادر جوان و یک دخترک خردسال، تبدیل به محل وحشت و ترس می کند نام آن را چه باید گذاشت؟! رنجی که ما در موسسه شعف تاب تحمل آن را نیاوردیم … ادامه