کمک به ایتام

در دنیای امروز که سختی و بلا سایه بر سر بشریت انداخته کمتر کسی را می توان یافت که کمک به ایتام و نیازمندان را جزو شروط اخلاقی هر انسان طلقی نکند.همچنین که در دین مبین اسلام نیز آیات و روایت ها متعددی در این باره وجود دارد. همانگونه که امیر المومنین حضرت علی (ع) […]
نوشته کمک به ایتام اولین بار در خیریه شعف. پدیدار شد.