چرا کمک به زنان سرپرست خانوار ضرورت دارد؟

کمک به زنان سرپرست خانوار مسئولیتی اجتماعی است که لزوماً به کار سازمانی و تشکیلاتی نیاز ندارد. زنان سرپرست خانوار یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر جوامع امروزی هستند. مشکلات و موانعی که بر سر راه این افراد وجود دارد اغلب موجب می‌شود آنها در اداره زندگی خود ناتوان باشند. گرچه بسیاری از زنان ناخودآگاه گرفتار این […]
نوشته چرا کمک به زنان سرپرست خانوار ضرورت دارد؟ اولین بار در خیریه شعف. پدیدار شد.