گزارش تهیه جهیزیه

گزارش تصویری تهیه جهیزیه نوعروس خانواده مدتها بود که بعلت ناتوانی پدر امکان تهیه جهیزیه را نداشت. پدری که دست روزگار او را زمین گیر و اسیر بستر بیماری کرده بود. به لطف خدا و با کمک شما حامیان گرامی، جهیزیه مورد نظر تهیه و برای این خانواده ارسال شد.   https://shaaf-charity.ir/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-28_12-26-05.mp4 کمک به ایتام […]
نوشته گزارش تهیه جهیزیه اولین بار در خیریه شعف. پدیدار شد.