روش های نوین کمک به نیازمندان

روش های نوین کمک به نیازمندان : شاید شما هم قلک هایی را که در گذشته در خانه ها برای جمع کردن پول جهت کمک به نیازمندان، نگهداری می شد را به یاد داشته باشید. این قلک ها معمولا از طرف موسسات خیریه به افراد اهدا می شدند و نمایندگان مراکز خیریه هر ماه برای […]
نوشته روش های نوین کمک به نیازمندان اولین بار در خیریه شعف. پدیدار شد.