خدمت رسانی به علی اکبر، از کودکانِ خانواده شعف که مبتلا به معلولیت ذهنی است

گزارشی از خدمت رسانی به علی اکبر، از کودکانِ خانواده شعف که مبتلا به معلولیت ذهنی است  خیریه شعف این توفیق را داشته تا هزینه داروها و مسائل درمانی این کودک دوست داشتنی را بر عهده بگیرد https://shaaf-charity.ir/wp-content/uploads/2022/06/video_2022-06-18_10-23-40.mp4    کمک به ایتام و سرپرستی ایتام خیریه شعف در صورت هرگونه سؤالبا ما تماس بگیرید.  اگر […]
نوشته خدمت رسانی به علی اکبر، از کودکانِ خانواده شعف که مبتلا به معلولیت ذهنی است اولین بار در خیریه شعف. پدیدار شد.